Serie DFRB

DFRBDFRB
  • Wydajność osuszania od 0,5 do 4,2 kg/h, ilość powietrza suchego od 140 do 700 m3/h
  • Kompaktowa obudowa osuszaczy z blachy nierdzewnej
  • Wspólny wentylator dla powietrz procesowego i regeneracji
  • Rotor adsorpcyjny z wewnętrznym odzyskiem ciepła


Więcej informacji zawiera katalog

DFRB

Dane techniczne osuszaczy serii DFRB

Model

Ilość
powietrza
suchego

Spręż dysp.

Ilość
powietrza
regeneracji

Spręż dysp.

Pobór mocy (kW)

Zasilanie

Prąd (A)

Wymiary (mm)

Waga

Wydajność Wn

(m3/h)

(Pa)

(m3/h)

(Pa)

Nagrzewnica PTC

Wentylatory

Całkowity

elektryczne

Znamionowy

 

Długość

Szer.

Wys.

(Kg)

(kg/h)

DFRB-016E

140

60

45

40

0,84

0,06

0,9

230/1N/50

A4,5

4 x IN

305

460

390

15

0,6

DFRB-020E

150

100

40

50

1,2

0,2

1,4

230/1N/50

6

4 x IN

390

450

430

21

0,8

DFRB-026E

200

100

50

40

1,3

0,3

1,6

230/1N/50

A4,5

7

390

450

430

22

1,2

DFRB-036E

300

250

90

40

1,8

0,4

2,2

230/1N/50

9,5

4 x IN

510

450

525

33

1,6

DFRB-045E

350

150

100

50

2,1

0,4

2,5

230/1N/50

11

4 x IN

510

450

525

35

1,9

DFRB-060E

500

150

180

100

3,4

0,2

3,6

400/3N/50

6

5 x IN

700

695

785

66

2,7

DFRB-090E

700

200

250

100

4,5

0,3

4,8

400/3N/50

7

5 x IN

700

695

785

75

4,2

1. Znamionowa wydajność osuszania dla parametrów powietrza procesowego iregeneracji t= 20º C i 60% HR. Dla innych warunków sprawdź kartę informacyjnądanego modelu.
2. Efektywność urządzenia przy pracy nagrzewnicy regeneracji w warunkach znamionowych.
3. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.